Komisyonlar

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Komisyonlar

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Komisyonlar
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD Komisyonları (Toplu Liste)

Eğitim ve Danışma Komisyonu

  • Hakkında

Eğitim ve Danışma Komisyonu akreditasyon için başvuruda bulunan eğitim fakültesi programlarının ihtiyaç duyduğu eğitim gereksinimlerini belirlemek, Program değerlendiricisi havuzuna alınacak değerlendiriciler için gerekli eğitimleri düzenlemek ve EPDAD/EFAK tarafından yürütülen etkinliklere yönelik her türlü eğitim materyalini hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Başkanlığını Prof. Dr. Feral OGAN BEKİROĞLU'nun yürüttüğü komisyon 8 üyeden oluşmaktadır.

  • Faaliyet Alanı

EPDAD Eğitim ve Danışma Komisyonu, eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütecek olan tüm EPDAD görevlilerine ve değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenler ve yürütülmesini sağlar.

Kalite Güvencesi Komisyonu

  • Hakkında

EPDAD Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu EPDAD’ın iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. Başkanlığını Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR’IN yürüttüğü komisyonun alt komisyon üyeleri de dahil olmak üzere toplam üye sayısı 12’ dir.

  • Faaliyet Alanı

EPDAD’ın stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu kapsamdaki çalışmaları EPDAD Yönetim Kurulunun onayına sunmak, EPDAD’ın stratejik planında öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyine düzenli olarak ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak, iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak, dış değerlendirme raporunu hazırlamak, sunmak ve değerlendirme sürecini koordine etmektir.

Standart ve Süreç Geliştirme Komisyonu

Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

Tutarlılık Komisyonu

Uzaktan Öğretim Komisyonu