Komisyonlar

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Komisyonlar

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Komisyonlar
24 Haziran 2019 Pazartesi
 • Eğitim Komisyonu

  EPDAD Eğitim Komisyonu, öğretmen eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütecek olan tüm EPDAD görevlilerine (EPDAD kurullarının üyelerine ve program değerlendiricilerine) ve değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur

 • Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu

  EPDAD’ın stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu, tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla kurulmuştur.

  • Yönerge
  • Faaliyetler
 • Ölçme Değerlendirme Komisyonu

 • Standartlar ve Süreç Geliştirme Komisyonu

 • Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

  EPDAD’ın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planı hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

  • Yönerge
  • Faaliyetler
 • Uzaktan Öğretim Komisyonu

  EPDAD'ın uzaktan öğretime ilişkimn faaliyetlerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilebilmesi ve uzaktan öğretim süreçlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması amacıyla kurulmuştur.