Değerlendirici Eğitim Çalıştayı - III (28 Nisan 2018)

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Değerlendirici Eğitim Çalıştayı - III (28 Nisan 2018)

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği