Öz Değerlendirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Öz Değerlendirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Öz Değerlendirme
24 Haziran 2019 Pazartesi

Öz Değerlendirme Raporu ve Hazırlanması

Öz değerlendirme raporu ziyaret edilecek fakülte dekanlığı sorumluluğunda, aşağıdaki formata uygun olarak, ekleri dışında 10 sayfadan fazla olmayacak şekilde hazırlanır.

Rapor; A-4 ebat kağıda tek satır aralıklı, 12 punto, Times New Roman yazı karakterli, satırlar her iki kenardan 2,5 cm içeride ve kağıdın tek yüzüne basılı olarak 10 kopya hazırlanır. Zımbalı ya da ciltli olmamalıdır.

Aşağıda sunulan raporun B başlığı altında yer alan bölümlerin her birinin sonunda yer alan “değerlendirme” bölümünde, fakülte tarafından saptanmış olan zayıf yönler ve fakültenin bu yönleri nasıl geliştirmeyi amaçladığını içeren ileriye dönük planlamalar açıklanır.

Fakültenin yürüttüğü programlardan bir kısmı ziyaret edilecek ise, raporun B başlığı altında yer alan 1, 3, 4 ve 5’inci bölümlerde sadece ziyaret edilecek programlar hakkında bilgi verilir.

Öz Değerlendirme Raporu hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

EPDAD Öğretmen Eğitimi  Programı Özdeğerlendirme Raporu - PDF için tıklayınız.