Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD yürütmekte olduğu program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmek için nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak mecburiyetindedir. Ofis yönetici ve elemanları, kurum/program ziyareti sırasında görev alan takım başkanları, öğretim elemanı ve öğrenci değerlendiricilerden oluşan bu geniş insan kaynağının eğitimi amacıyla çok sayıda faaliyet yapılmıştır.

Bu faaliyetler şu başlıklar altında gruplanmıştır:

Personel Eğitimi

Şubat 2020 itibariyla EPDAD Ofisinde tam zamanlı çalışan toplam 3 personel görev yapmaktadır. Personellerin tümü, EPDAD tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılarak kalite güvencesi ve akreditasyon konularında gerekli bilgi ve becerileri edinmiştir.

Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin temel taşı nitelikli değerlendiricilerdir. Değerlendiriciler, gönüllüler arasından seçilir ve ihtiyaca göre açılan değerlendirici eğitimi programlarında yetiştirilir. Kasım 2019 itibariyle EPDAD, beş değerlendirici eğitimi çalıştayı düzenlemiştir. Bu çalıştaylarda toplam 127 öğretim elemanına değerlendirici eğitimi verilmiştir. Yakın gelecekte de yılda en az bir değerlendirici eğitimi çalıştayı yapılması öngörülmektedir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen değerlendirici eğitimi çalıştayları aşağıda listelenmiştir:

Çalıştay Tarih Yer Bağlantılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı VI
22 Şubat 2020 Dedeman Bostancı İstanbul Program | Katılımcılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı V
22 Eylül 2019  Ankara Hotel Midi Program | Katılımcılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı IV
15 Aralık 2018 İstanbul Bostancı Green
Park Otel.
Program | Katılımcılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı III
28 Nisan 2018 Ankara Eyüboğlu Otel. Program | Katılımcılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı II
24-25 Aralık 2015 Ankara Üniversitesi. Program | Katılımcılar
Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayı I
27-28 Kasım 2015 Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Program | Katılımcılar

 

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kurum/program ziyaretlerinde ekiplerinde en az bir öğrenci değerlendirici de bulunmaktadır.

EPDAD Kasım 2019’a kadar dört öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayı yapmıştır. Bu eğitimlerin sonucunda toplam 27 öğrenci değerlendirici yetiştirilmiştir.

Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu