Üyeler/Üyelik

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Üyeler/Üyelik

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Üyeler/Üyelik
24 Haziran 2019 Pazartesi
Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

 

EPDAD üyelik koşulları ve üyeliğe kabul ile ilgili hususlar şunlardır:

a. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler,

i. Öğretmenlik eğitimi programlarının değerlendiriciliğini yapan EPDAD ve/veya benzeri ulusal yahut uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki (2) ziyaret takımında üyelik yapmış ya da değerlendirici eğitimine katılmış olmaları veya,

ii. Göreve başlama tarihlerinden önce EPDAD tarafından sunulan uyum programına katılmış olmaları veya,

iii. EPDAD benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki kez değerlendirme takımında yer almış olmaları,

koşuluyla üye olma hakkına sahiptir.

2 . Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler iki kurucu üyenin önerisiyle üye olma hakkına sahiptir.

3 . Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle EPDAD’ın amaçlarını destekleyecek olan gerçek veya tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

4 . En az iki yıl Eğitim Fakülteleri Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği yapmış olan gerçek kişiler üye olma hakkına sahiptir.

5 . Karşılıksız olarak Derneğe hizmet eden gerçek ya da tüzel kişilere onursal üyelik ünvanı verilebilir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve sonuç ? başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

Üyelik Aidatı Banka Hesap Bilgileri

EFT/Havale işleminizin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için alıcı unvanı / adı soyadı alanına EPDAD unvanının aynen aşağıdaki şekilde karakter sınırı kadar girilmesi gerekmektedir.

Alıcı Unvanı: EĞİT.FAKÜLTELERİ EĞİT.PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERN.

Banka  AKBANK
Şube  Kuyubaşı Şubesi
Şube Kodu 0389
Hesap No 0131889
IBAN TR66 0004 6003 8988 8000 1318 89