Personel Yetiştirme ve Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Personel Yetiştirme ve Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Personel Yetiştirme ve Geliştirme
15 Ocak 2020 Çarşamba

EPDAD, kalite güvencesi ve akreditasyon alanında yönetici ve değerlendiricileri en donanımlı akreditasyon kuruluşlarından biridir. Bunun nedenlerinden biri söz konusu akademisyenlerin geniş akademik alanlarının eğitim bilimleri olmasıdır. Bu EPDAD için çok önemli bir avantajdır. Çünkü bu meslekî arka plan değerlendirici eğitiminde öğrenmeyi hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve kalıcılığı arttırıcı bir hazırbulunuşluk işlevi görmektedir. EPDAD’ı avantajlı kılan bir başka faktör ise yönetici ve değerlendiricilerinin bir kısmının 1999-2001 yıllarındaki Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Sistemi kurma çalışmalarında görev almış olmalarıdır. Bu projede görev alan ve sistem tasarımından standart ve değerlendirme süreci geliştirmeye ve bunların pilot uygulamalarını deneyimleyen öğretim elemanları; Yönetim Kurulu ve EFAK [Öğretmenlik Eğitimi Akreditasyon Kurulu] üyesi ve değerlendirici olarak EPDAD’da görev almıştır. Bunlar sistemin kurulmasına önemli katkılar yapmışlardır.

EPDAD yönetici ve değerlendiricilerinin kalite güvencesi ve akreditasyon alanında gelişmelerinde 2015 yılından beri sürekli gelişim sürecinde bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ulusal akreditasyon kuruluşları olumlu rol oynamışlardır. Birçok EPDAD değerlendiricisi aynı zamanda YÖKAK’ın değerlendiricisidir ve onun düzenlediği eğitim programlarına da katılmaktadır.

Bunun yanı sıra EPDAD ilk yıllardaki eğitim faaliyetlerinde deneyimli akreditasyon kuruluşlarından destek almıştır. Saha ziyaretleri sırasında da bu kuruluşların tecrübeli değerlendiricileri gözlemci olarak görevlendirilmiştir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının her yıl yaptıkları bilgi ve deneyim paylaşım toplantıları da EPDAD’ın gelişimine katkı yapmıştır.

EPDAD insan kaynaklarının niteliğini arttırmak için yurt içi ve yurt dışı eğitim ve bilim faaliyetlerine katılımı teşvik etmektedir. Bu bağlamda EPDAD tarafından 2017’den beri her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (UÖEAK/ITEAC) de EPDAD yönetici, değerlendirici ve personeli için önemli bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.