Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD’ın vizyonu öğretmen yetiştirmede mükemmeliyettir.

EPDAD’ın misyonu ise, niteliği garanti altına alan ve örgün eğitimde öğrenci öğrenmesini güçlendirmek amacıyla sürekli gelişimi destekleyen kanıt temelli akreditasyon yoluyla öğretmen yetiştirmede mükemmeliyete ulaşmaya katkıda bulunmaktır.

EPDAD bu vizyon ve misyonu gerçekleştirmeye çalışırken aşağıdaki stratejik hedeflere ulaşmayı da amaçlamaktadır:

 1. Öğretmen yetiştirmede kaliteyi artırmak

  EPDAD, öğretmen yetiştiren kurumlar hakkında doğru yargılara ulaşabilmek için kanıt temelli performans ölçütlerine ve sürekli gelişime dayanan açık ve yüksek standartlara sahip olacaktır.

 2. Sürekli gelişimi desteklemek

  EPDAD, niteliği sergilemek ve sürekli gelişimi desteklemek için akreditasyon aşamalarını kullanma konusunda öğretmen yetiştiren kurumları destekleyecektir.

 3. Araştırma ve inovasyonu geliştirmek

  EPDAD, öğretmen yetiştirmede sürekli gelişimi desteklemek için araştırma ve inovasyon amaçlı bir ajanda geliştirecek ve uygulayacaktır

 4. Akreditasyonun değerini artırmak

  EPDAD, birbiriyle ilişkili ve uygulanabilir nitelik ölçütlerine dayalı değerlendirmeler yoluyla nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlara yönelik farkındalığı artıracak ve akreditasyonun değerini geliştirecek; böylece daha çok kurumun katılımı sağlanacak; istihdamda akredite edilmiş programları avantajlı hale getirecek düzenlemeler yapılmasına yönelik politikaları destekleyecektir.

 5. Model bir akredite edici kuruluş olmak

  EPDAD, mükemmeliyeti model olarak temsil edecek ve akreditasyon için çeşitli yollar önerecektir.

 6. Model bir öğrenme organizasyonu olmak 

  EPDAD, öz-çalışma ve sürekli gelişim uygulamalarını model olarak temsil edecektir.