Resmi Statü ve Yetki

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Resmi Statü ve Yetki

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Resmi Statü ve Yetki
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD T.C. İstanbul Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2012 tarihinde onaylanan EPDAD Tüzüğü uyarınca kurulmuş dernek statüsünde bir akreditasyon kuruluşudur. Bu özellikleri dolayısıyla EPDAD iki ayrı kategoride mevzuata tabidir.

Bir dernek olarak EPDAD, Türkiye Cumhuriyeti dernekler mevzuatına tabidir. Bu mevzuatın kendisine verdiği yetki ve yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir. Yürüttüğü faaliyetler T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Bir akreditasyon kuruluşu olarak EPDAD, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Güvencesi Mevzuatına tabidir. Bu mevzuat uyarınca kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilir. Gerçekleştirdiği program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri, kalite güvencesi bilinci geliştirme ve kurumsallaştırma çalışmaları EPDAD tarafından düzenli olarak izlenir. Yetki yenilenmesi, bu boyutlardaki performansı değerlendirilerek yapılır.