Standartlar ve Süreç Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Standartlar ve Süreç Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Standartlar ve Süreç Geliştirme
24 Haziran 2019 Pazartesi

Yönetici ve Değerlendiricilerin Eğitimi

EPDAD 2015 yılında YÖK- Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan (1999-2001) standartlar ve dokümanları güncellemek ve geliştirmek amacıyla böyle bir süreç başlatmıştır. 2016 yılı sonuna kadar devam eden bu süreçte şu çalışmalar yapılmıştır:

  1. 24 Ağustos 2015 tarihinde YÖK’e başvurularak söz konusu proje kapsamında hazırlanan standartlar ve dokümanların güncellenerek kullanılabilmesi için izin talep edilmiştir. YÖK bu yazıya olumlu cevap vermiş; bunun üzerine sistem kurma çalışmalarına başlanmıştır.
     
  2. Bir Ön Çalışma Grubu kurulmuştur. Prof. Dr. Mehmet Gültekin’in başkanlığında kurulan altı kişilik bu grup;[Prof. Dr. Mehmet Gültekin’in başkanlığında faaliyet gösteren Eskişehir Çalışma Grubunda Prof. Dr. Handan Deveci, Doç. Dr. İsmail H. Acun, Doç. Dr. Erdoğan Kaya, Yard. Doç. Dr. Elvan Günel ve Yard. Doç. Dr. Tuba Çengelci görev almıştı.] YÖK – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan standartlar ve dokümanları Dünya’daki mevcut uygulamalarla karşılaştırmıştır. Yaklaşık bir ay süren çalışma sürecinin sonunda hazırlanan raporda bazı düzenlemelerle söz konusu standartlar ve dokümanların EPDAD tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır.
     
  3. Çalışma sonunda elde edilen bulgular EPDAD – Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle 01-02 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Çalıştayında tartışılmıştır. Bu çalıştayda hazırlanan raporda kaydedilen tespit ve görüşler, kurulan Standart ve Doküman Geliştirme Çalışma Grubu’nun çalışmalarına esas teşkil etmiştir. Nihayet bu grup EPDAD Akreditasyon El Kitabı’nın altyapısını inşa etmiştir. Bu kitap EPDAD’ın 2016 yılında başlattığı akreditasyon çalışmalarının yol haritasıdır.

YÖK’ün 24 Ağustos 2015 tarihli yazısıyla başlayıp yaklaşık bir yıl devam eden bu süreçte 52 öğretim elemanı ve öğrenci rol almıştır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme Çalıştayı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın başkanlığında kurulan Ön Çalışma Grubu, alana özgü standartları ve süreçleri belirleyerek daha sonra toplanacak çalıştayda üzerinde çalışılacak dokümanı hazırlamıştır. Bu doküman 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde toplanan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Standartları Çalıştayı’nda müzakere edilerek müteakip öğretim yılında uygulanacak alan standartlarına temel teşkil etmiştir.

Kalite güvence sistemi, doğası gereği sürdürülebilir bir gelişim sürecinin varlığını gerektirmektedir. Çünkü çevrenin sürekli olarak değişim içinde olduğu bir dönemde durağan kalan bir yapının kaliteyi sürdürmesi mümkün değildir. Dahası değişime direnmek, yıkıcı bir geri kalmışlığa kapı aralamaktır.