Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon Başvurusu
24 Haziran 2019 Pazartesi

2021-2022 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2021-2022 değerlendirme döneminde EPDAD tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar ve 2018-2019/2019-2020 döneminde değerlendirilerek haklarında 2021-2022 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları 29 Ocak 2021 tarihine kadar, EPDAD'a başvuru yapmak zorundadır.

29 Ocak 2021 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2021-2022 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 28.03.2022 ve 15.05.2022'de dolanların akreditasyonları bu tarih itibarıyla sona erdirilecektir.

Başvuru tarihlerinde değerlendirme süreci devam eden programlardan 2021 yılında "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınanların, akreditasyon kararının açıklanmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde EPDAD’a başvuru yapması gerekmektedir.

2020-2021 döneminde EPDAD tarafından değerlendirmesi yapılmakta olup, haklarında 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak lisans programları için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır. "Kanıt Göster" değerlendirme takvimi aşağıda verilmiştir.

2021-2022 değerlendirme döneminde ilk kez Genel Değerlendirme başvurusu yapacak kurumlar için başvuru sayısı her bir fakülte için 4 (dört) program ile sınırlıdır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki öğretmen eğitimi lisans programları için akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı hariç başvuru yapan bir programın adında "öğretmenlik" sözcüğü bulunmalıdır.
 3. İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
 4. Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin lisans öğrenimini tamamlayabilmek için kullanabilecekleri çeşitli program seçenekleri bulunması durumunda, bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.
 5. Akreditasyon başvurusu yapan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise, programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın EPDAD ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 29 Ocak 2021: Yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları EPDAD'a bildirmesi için son tarih.

- Lisans programlarıyla ilgili başvuruların Elektronik Başvuru Dilekçesi ve Lisans Programı Başvuru Formu doldurularak EPDAD Genel Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar epdad@epdad.org ve efak@epdad.org adresine de gönderilmesi önerilir.

 • 12 Şubat 2021: İlk kez başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 12 Mart 2021: EPDAD tarafından 2021 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 09 Nisan 2021: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak EPDAD'a geri gönderilmesi için son tarih.
 • 09 Temmuz 2021: Kurumların 2021 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin öz değerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.
 • 10 Eylül 2021: 2021 yılında haklarında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili sözleşme tekliflerinin kurumlara gönderilmesi için son tarih.
 • 30 Eylül 2021: EPDAD'a gönderilen öz değerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 30 Eylül 2021: 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili gönderilen tekliflerin kurumlar tarafından onaylanarak, EPDAD'a geri gönderilmesi için son tarih.
 • 15 Ekim 2021: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından EPDAD’a ulaştırılması için son tarih.
 • 30 Kasım 2021: Kurumların 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlara ait ara değerlendirme raporlarını EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2021-2022 dönemi değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
 Genel Değerlendirme (1) 18.100 TL + KDV 13.000 TL + KDV
 Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 13.000 TL + KDV 13.700 TL + KDV
 Raporla Ara Değerlendirme (2) 9.750 TL + KDV 9.750 TL + KDV
 Ziyaretle Kanıt Göster (3) 13.000 TL + KDV 13.000 TL + KDV
 Raporla Kanıt Göster (3) 9.750 TL + KDV 9.750 TL + KDV
 • (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
 • (2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
 • (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2021-2022 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Mayıs 2021 ayı içinde,
 • %35'i öz değerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2021 ayı içinde,
 • geri kalanı (%50) ise, öğretmenlik uygulaması güz yarıyılında olan programlar için değerlendirme ziyareti sonrasında, bahar yarıyılında olan programlar için Aralık 2021 içinde*

tahsil edilecektir.

 • Programların değerlendirmesi tamamen uzaktan gerçekleştirilirse üçüncü ödemenin %50'si, yarı uzaktan yarı yüzyüze gerçekleştirilirse %75'i alınacaktır.

2021-2022 döneminde programları için "Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 • %25'i kanıt göster değerlendirme başvurusunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Ekim 2021 ayı içinde,
 • geri kalanı (%75) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında*

tahsil edilecektir.

* Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" ve/veya "Raporla Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Raporla Kanıt Göster" değerlendirme bedellerinin %75'i "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

EPDAD Program Değerlendirme ve Akreditasyon Standartları

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlar (Sürüm 1.0) için tıklayınız.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Eğitimi Standartları (Sürüm 1.0) için tıklayınız.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Öz değerlendirme Raporu

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Programı Öz değerlendirme Raporu için tıklayınız.
 • Öz Değerlendirme Raporu Uzaktan Öğretim Hususları için tıklayınız.