Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon Başvurusu
24 Haziran 2019 Pazartesi

2023-2024 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2023-2024 değerlendirme döneminde EPDAD tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar ve 2020-2021/2021-2022 döneminde değerlendirilerek haklarında 2023-2024 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları 27 Ocak 2023 tarihine kadar, EPDAD'a başvuru yapmak zorundadır.

27 Ocak 2023 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2023-2024 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 28.03.2024, 16.04.2024 ve 24.04.2024 'de dolanların akreditasyonları bu tarih itibarıyla sona erdirilecektir.

Başvuru tarihlerinde değerlendirme süreci devam eden programlardan 2023 yılında "Kanıt Göster"  değerlendirmesi yapılması kararı alınanların, akreditasyon kararının açıklanmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde EPDAD’a başvuru yapması gerekmektedir.

2023-2024 değerlendirme döneminde kurumların başvuru sayısı ilk kez Genel Değerlendirme için 4 (dört) program ile sınırlıdır. Ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme başvurusunda bulunmayacak olan kurumlar için en az 2 (iki) program ile genel değerlendirme başvurusu yapma şartı aranacaktır. Bir tane öğretmenlik programı yürüten ve değerlendirmesi yapılmamış tek programı kalan kurumlarda bu şart aranmayacaktır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve diğer ülkelerde YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının öğretmen eğitimi lisans programları için akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı hariç başvuru yapan bir programın adında "öğretmenlik" sözcüğü bulunmalıdır.
 3. İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
 4. Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin lisans öğrenimini tamamlayabilmek için kullanabilecekleri çeşitli program seçenekleri bulunması durumunda, bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.
 5. 2020-2021 değerlendirme döneminde, 3 ve 5 yıl süreyle akredite edilen ve 2023-2024 değerlendirme döneminde, ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme başvurusu yapacak programlar için başvurudan önceki değerlendirme döneminde "Gelişim İzleme Raporu" nu hazırlamış olmak.
 6. Akreditasyon başvurusu yapan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise, programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın EPDAD ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

Değerlendirme ve Akreditasyon Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 27 Ocak 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları EPDAD'a bildirmesi için son tarih.

- Lisans programlarıyla ilgili başvuru için öncelikle Fakülte Dekanı adına EPDAD Akreditasyon Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)’ nden Dekanın kurumsal e-posta adresi ile kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. Kullanıcı başvurusu EPDAD Ofisi tarafından onaylandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılarak “Başvuru İşlemleri” menüsünden her bir program için başvuru yapılması gerekmektedir. Kullanıcı hesabı onaylandığında e-posta ile bildirim gönderilecektir.

 • 27 Ocak 2023: 2020-2021 Değerlendirme Döneminde 3 ve 5 yıl süreyle akredite edilen programların Gelişim İzleme Raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.
 • 20 Şubat 2023: Başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 20 Mart 2023: EPDAD tarafından 2023 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 14 Nisan 2023: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak EPDAD'a geri gönderilmesi için son tarih.
 • 07 Temmuz 2023: Kurumların 2023 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin öz değerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.
 • 25 Ağustos 2023: EPDAD'a gönderilen öz değerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 15 Eylül 2023: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından EPDAD’a ulaştırılması için son tarih.
 • 29 Aralık 2023: 2021-2022 Değerlendirme Döneminde 3 ve 5 yıl süreyle akredite edilen programların Gelişim İzleme Raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2023-2024 dönemi değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
 Genel Değerlendirme (1) 65.000 TL + KDV 49.000 TL + KDV
 Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 49.000 TL + KDV 49.000 TL + KDV
 Raporla Ara Değerlendirme (2) 35.500 TL + KDV 35.500 TL + KDV
 Ziyaretle Kanıt Göster (3) 49.000 TL + KDV 49.000 TL + KDV
 Raporla Kanıt Göster (3) 35.500 TL + KDV 35.500 TL + KDV
 • (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
 • (2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
 • (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2023-2024 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Mayıs 2023 ayı içinde,
 • %35'i öz değerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2023 ayı içinde,
 • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti güz yarıyılında yapılacak programlar için ziyaret sonrasında, bahar yarıyılacak programlar için Kasım 2023 içinde*

tahsil edilecektir.

EPDAD Program Değerlendirme ve Akreditasyon Standartları

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlar (Sürüm 1.1) için tıklayınız. (2022 yılından itibaren ilk kez ya da yeniden Genel Değerlendirme başvurusu yapan programlar için kullanılacaktır.)
 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlar (Sürüm 1.0) için tıklayınız. (2022 yılından önce Ara Değerlendirme kararı verilen programlar için kullanılacaktır.)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları (Sürüm 1.1) için tıklayınız. (2023 yılından itibaren ilk kez ya da yeniden Genel Değerlendirme başvurusu yapan programlar için kullanılacaktır.)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Lisans Eğitimi Yeterlilik Alanları için tıklayınız.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları (Sürüm 1.0) için tıklayınız. (2023 yılından önce Ara Değerlendirme kararı verilen programlar için kullanılacaktır.)

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Öz değerlendirme Raporları

(Şablonlar kurumların ön çalışması için bilgilendirme amaçlıdır. Programların değerlendirmesi ABYS üzerinden girişi yapılan raporlar ile yapılacaktır.)

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Programı Öz değerlendirme Raporu için (Sürüm 1.2) tıklayınız.
 • EPDAD Ara Öz Değerlendirme Raporu (A-ÖDR) Şablonu için tıklayınız.
 • EPDAD Gelişim İzleme Raporu Şablonu için tıklayınız.
 • Öz Değerlendirme Raporu Uzaktan Öğretim Hususları için tıklayınız.