Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon Başvurusu
24 Haziran 2019 Pazartesi

2024-2025 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2024-2025 değerlendirme döneminde EPDAD tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar ve 2021-2022/2022-2023 döneminde değerlendirilerek haklarında 2024-2025 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları 26 Ocak 2024 tarihine kadar, EPDAD'a başvuru yapmak zorundadır.

26 Ocak 2024 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2024-2025 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 28.03.2025, 16.04.2025, 01.05.2025 ve 15.05.2025 'de dolanların akreditasyonları bu tarih itibarıyla sona erdirilecektir.

2024-2025 değerlendirme döneminde kurumların başvuru sayısı "İlk Kez Genel Değerlendirme" için 3 (üç) program ile sınırlıdır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve diğer ülkelerde YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının öğretmen eğitimi lisans programları için akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı hariç başvuru yapan bir programın adında "öğretmenlik" sözcüğü bulunmalıdır.
 3. İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
 4. Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin lisans öğrenimini tamamlayabilmek için kullanabilecekleri çeşitli program seçenekleri bulunması durumunda, bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.
 5. 2021-2022 değerlendirme döneminde, 3 ve 5 yıl süreyle akredite edilen ve 2024-2025 değerlendirme döneminde, ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme başvurusu yapacak programlar için başvurudan önceki değerlendirme döneminde "Gelişim İzleme Raporu" nu hazırlamış olmak.
 6. Akreditasyon başvurusu yapan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise, programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın EPDAD ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

Değerlendirme ve Akreditasyon Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 26 Ocak 2024: Yükseköğretim kurumlarının 2024 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları EPDAD'a bildirmesi için son tarih.

- Lisans programlarıyla ilgili başvuru için öncelikle Fakülte Dekanı adına EPDAD Akreditasyon Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)’ nden Dekanın kurumsal e-posta adresi ile kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. Kullanıcı başvurusu EPDAD Ofisi tarafından onaylandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılarak “Başvuru İşlemleri” menüsünden her bir program için başvuru yapılması gerekmektedir. Kullanıcı hesabı onaylandığında e-posta ile bildirim gönderilecektir.

 • 23 Şubat 2024: Başvuru ön değerlendirmesinde ek bilgi ve belge istenmesi gerekli görülen programların EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 29 Mart 2024: EPDAD tarafından 2024 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 19 Nisan 2024: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak EPDAD'a geri gönderilmesi için son tarih.
 • 05 Temmuz 2024: Kurumların 2024 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin öz değerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırmaları için son tarih.
 • 29 Ağustos 2024: EPDAD'a gönderilen öz değerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin EPDAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 27 Eylül 2024: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından EPDAD’a ulaştırılması için son tarih.
 • 27 Aralık 2024: 2022-2023 Değerlendirme Döneminde 3 ve 5 yıl süreyle akredite edilen programların başvuru değerlendirmesi için Gelişim İzleme Raporlarını elektronik ortamda EPDAD'a ulaştırması için son tarih.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2024-2025 akreditasyon bedelleri ve ödeme takvimi için tıklayınız.

EPDAD Program Değerlendirme ve Akreditasyon Standartları

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlar (Sürüm 1.1) için tıklayınız. (2022 yılından itibaren ilk kez ya da yeniden Genel Değerlendirme başvurusu yapan programlar için kullanılacaktır.)
 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlar (Sürüm 1.0) için tıklayınız. (2022 yılı ve öncesinde Ara Değerlendirme kararı verilen programlar için kullanılacaktır.)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları (Sürüm 1.1) için tıklayınız. (2023 yılından itibaren ilk kez ya da yeniden Genel Değerlendirme başvurusu yapan programlar için kullanılacaktır.)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Lisans Eğitimi Yeterlilik Alanları için tıklayınız.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları (Sürüm 1.0) için tıklayınız. (2023 yılı ve öncesinde Ara Değerlendirme kararı verilen programlar için kullanılacaktır.)

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Öz değerlendirme Raporları

(Şablonlar kurumların ön çalışması için bilgilendirme amaçlıdır. Programların değerlendirmesi ABYS üzerinden girişi yapılan raporlar ile yapılacaktır.)

 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Programı Öz değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.3) için tıklayınız.
 • EPDAD Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Eğitimi Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.3) için tıklayınız.
 • EPDAD Ara Öz Değerlendirme Raporu (A-ÖDR) Şablonu için tıklayınız.
 • EPDAD Gelişim İzleme Raporu Şablonu için tıklayınız.