IX. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

IX. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı
IX. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı
11 Mayıs 2022 Çarşamba

Değerli Adaylar,


Bilindiği gibi Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD); Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından öğretmenlik eğitim programlarının akreditasyonu ile görevlendirilmiş bir ulusal dış değerlendirme / akreditasyon kuruluşudur.

Öğretmen eğitiminin kalitesini arttırarak milli eğitim sisteminin gelişimine hizmet etmeyi amaçlayan EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin temel taşı, bu süreçte görev alan değerlendiricilerdir. Değerlendiriciler, gönüllüler arasından seçilip EPDAD tarafından düzenlenen değerlendirici eğitimini aldıktan sonra sisteme dahil edilmektedir.

EPDAD ihtiyaç duyduğu alanlarda değerlendirici eğitimi çalıştayları düzenlemektedir. 2022-2023 değerlendirme döneminde artan değerlendirici ihtiyacını karşılamak için 27 Mayıs tarihine kadar asenkron, 29 Mayıs 2022 tarihinde ise senkron olmak üzere EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi ve Zoom Video Konferans platformu üzerinden çevrim içi Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay ile ilgili ayrıntılar ekteki bilgi notunda resmî web sitemizde (www.epdad.org.tr) ilan edilmiştir.

Çalıştayın öğretim elemanı ve yardımcılarına duyurulması ve 16 Mayıs 2022 mesai bitimine kadar başvuru yapılması konusunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu için tıklayınız.