18 Ocak 2023 tarihinde CEENQA Bi-monthly Meeting toplantısı gerçekleşti.

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

18 Ocak 2023 tarihinde CEENQA Bi-monthly Meeting toplantısı gerçekleşti.
18 Ocak 2023 tarihinde CEENQA Bi-monthly Meeting toplantısı gerçekleşti.
20 Ocak 2023 Cuma

Toplantıya EPDAD adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Dinçay Köksal katıldı. Toplantı CEENQA Yönetim Kurulu Başkanı Franci Demšar’ın (NAKVIS Slovenya)açılış konuşması ile başladı. Ardından CEENQA Yönetim Kurulu üyesi Vesna Dodiković-Jurković(ASHE- Hırvatistan) 2023 Kazakistan’da gerçekleştirilecek CEENQA 2023 Genel Kurulu ve Çalıştayı taslak programını açıkladı ve çalıştay konularını üye ajansların görüşüne sundu. Sonrasında, Romanya ARACIS adına Simona Lache ajansın yaptığı çalışmalar ve son gelişmeler hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Doktora programlarının akreditasyonu ile ilgili çalışmaları ve değerlendirmeleri Avrupa ve dünya genelinde karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koydu. Sonrasında EPDAD adına yapılan çalışmaları Prof. Dr. Dinçay Köksal sundu. Sunum adı Digitalisation Process: Accreditation Information Management System/Dijitalleşme Süreci: Akreditasyon Bilgi Yönetim Sistemi idi. Pandemi dönemi ve sonrasında EPDAD’ın dijitalleşme süresindeki çalışmaları ve deneyimler katılımcılarla paylaşıldı. Son konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Razı davetli konuşmacı olarak akdemik dürüstlükle ilgili “Facing Academic Integrity Threats to Ensure Quality and Standards, Salim Razı, European Network for Academic Integrity” başlıklı sunumunu gerçekleşti. Akreditasyon sürecince lisansüstü programların değerlendirilmesinde akademik dürüstlük kriterinin önemi vurgulandı. Bir sonraki toplantı 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.