Kurum Dışı Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kurum Dışı Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Kurum Dışı Eğitim Uygulamaları
24 Haziran 2019 Pazartesi

Tanıtım ve Kalite Güvencesi Kültürü Oluşturma Faaliyetleri
EPDAD tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin bir kısmının amacı EPDAD'ın kendisini tanıtmak ve kalite güvencesi kültürü/bilinci geliştirmektir. Bu amaçla EPDAD iki tür faaliyette bulunmaktadır.

Bunlardan ilki öğretmen eğitimi programları yürüten kurumların yönetici ve öğretim elemanlarını bilgilendirmeye, kendisini tanıtmaya yönelik faaliyetlerdir. Bu bağlamda EPDAD Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile iş birliği yaparak adı geçen kurumların yönetici ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim etkinlikleri (konferans, seminer, çalıştay vs.) düzenlemiştir. Şubat 2017 itibariyle bu etkinlikler vasıtasıyla 187 eğitim fakültesi dekanı ve/veya dekan yardımcısı kalite güvencesi/akreditasyon eğitimi almıştır.

Bu tarihten itibaren aynı amaçla EPDAD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi kapsamında deneyim paylaşımı panelleri düzenlenmektedir.

Ayrıca sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığıyla EPDAD ve faaliyetleri kamuoyuna duyurulmaktadır. Akreditasyon sürecinde bulunan kurumlar tarafından yapılan bilgilendirme ve tanıtım amaçlı girişimleri de bu amaca hizmet etmektedir.