İtiraz ve Şikayet

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

İtiraz ve Şikayet

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
İtiraz ve Şikayet
21 Nisan 2021 Çarşamba
Değerli paydaşımız,
 
Akredite edilmek üzere EFAK tarafından dış değerlendirmesi yapılan öğretmenlik eğitimi programları için hazırlanan raporlar ve akreditasyon kararları itiraza açıktır. Programı yürüten kurumların bu haklarını nasıl kullanabilecekleri EFAK İtiraz ve Şikâyet Komisyonu Yönergesi'nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
Kuruluş olarak amacımız, gerçekleştirdiğimiz program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde güvenirlik ve tutarlılık düzeyini mümkün olan en üst düzeye çıkararak mükemmeliyete ulaşmaktır. Kalite güvencesinin temel bileşenlerinden biri olan sürekli gelişim stratejik ve süresiz hedefimizdir. PUKÖ döngüsünü izleyerek yürüttüğümüz çalışmalarla sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün daha kaliteli hale getiriyoruz. 
Bununla beraber henüz mükemmeliyete ulaşabilmiş değiliz. Bunu başarmak için verdiğimiz hizmetlerdeki gelişmeye açık yönlerin bilinmesi çok önemlidir. Bu konuda sizlerin katkılarına ihtiyaç vardır. 
Bu nedenle; 
  • dış paydaşlarımız olarak hizmetlerimizde gözlemlediğiniz aksamaları bize bildiriniz,
  • söz konusu aksamalara yol açanları şikayet ediniz,
  • hazırlanan raporlar ve alınan kararların hatalı olduğunu düşünüyorsanız, itiraz hakkınızı kullanınız.
İtiraz ve şikayetlerinize İtiraz ve Şikâyet Komisyonu Yönergesi uyarınca yasal süreler içinde cevap verilecektir.
 
Yaptığınız işbirliği ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
EFAK