VIII. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 17-27 Kasım 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

VIII. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 17-27 Kasım 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
VIII. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 17-27 Kasım 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
16 Aralık 2021 Perşembe
Değerlendirici eğitimimiz asenkron ve senkron olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Asenkron Eğitim 17-26 Kasım 2021 tarihlerinde EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden, Senkron eğitim ise 27 Kasım tarihinde yine çevrim içi olarak zoom üzerinden gerçekleştirildi. Asenkron eğitimin içeriği şu konular altında toplanmıştır:
EPDAD Akreditasyon Süreci ve Değerlendirme
Standart Alanları ve Göstergeler
Öz Değerlendirme Raporu
Kanıtlar
Saha Ziyareti ve Raporlama
Öğrenme Yönetim Sistemi” ve Video Konferans” ile gerçekleştirilen değerlendirici eğitiminde 84 değerlendirici adayına eğitim verildi.
27.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen eğitimin son bölümünde Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Cemil ÖZTÜRK ve Eğitim Komisyonu tarafından örnek olaylar üzerinden değerlendirici adaylarının soruları cevaplanarak kapanış konuşması ile eğitim tamamlandı.