VI. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}
VI. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı
VI. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı
22 Şubat 2020 Cumartesi
22 Şubat 2020,İstanbul