Pandemi Sürecinde Epdad Akreditasyon Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

Pandemi Sürecinde Epdad Akreditasyon Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
Pandemi Sürecinde Epdad Akreditasyon Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
02 Haziran 2020 Salı

EPDAD tarafından 2-3 Haziran 2020 tarihlerinde “pandemi sürecinde epdad akreditasyon faaliyetleri bilgilendirme toplantısı” Google Meet video konferans aracılığıyla iki oturumda gerçekleştirildi. EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK’ün moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya Uzaktan Öğretim Komisyonu üyeleri de katıldı. Toplantıda 2019-20 değerlendirme döneminde başvuran ve Covid-19 Pandemisi dolayısıyla saha ziyareti tamamlanamayan programları yürüten fakültelerin dekanları ile 2020-21 değerlendirme döneminde akreditasyon başvurusunda bulunan ve henüz öz değerlendirme raporlarını teslim edemeyen programları yürüten eğitim fakültelerinin dekanları ile durum analizi yapıldı ve yarım kalan süreçlerin tamamlanması için görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda dünyada benzer süreçlerde üretilen çözüm yolları üzerinde duruldu. Türkiye’de Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere değinildi ve EPDAD’ın bütün bunlar ışığında geliştirdiği projeksiyon ve yol haritası hakkında bilgi verildi. Dekanlar fakültelerinde pandemi dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve ürettikleri çözümler hakkında paylaşımlarda bulundu.

Bunların yanı sıra EPDAD uzaktan öğretim komisyonu yakın ve uzun vadeli uzaktan öğretim uygulamaları ve akreditasyon sürecinin yeniden yapılandırması ile ilgili çalışmaları hakkında dekanları bilgilendirdi. Dekanlar alternatif senaryolar konusunda görüşlerini açıkladı.

Çok verimli geçen toplantı sonunda özet olarak şu kararlar üzerinde uzlaşıldı:

  1. EPDAD geliştirilen çözüm yollarını şekillendirirken temel paydaş olan eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin görüşlerine başvurulması,
  2.  Bu süreçte fakültelerde gerçekleştirilen örnek uygulamaların EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonunun moderatörlüğünde diğer kurumlarla paylaşılması
  3. Pandemi sürecinde fakültelerin öz değerlendirme raporunu hazırlama sırasında karşılaştıkları güçlükleri ve bunların olası çözümlerini EPDAD’a yazılı olarak bildirmesi,
  4. EPDAD’ın fakültelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi,
  5. Program değerlendirme sürecinde yüz yüze ve sanal veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılmasına karar verilmiştir.