ITEAC 2019 Yapıldı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}
ITEAC 2019 Yapıldı
ITEAC 2019 Yapıldı
01 Aralık 2019 Pazar

Her yıl Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi bu yıl 30 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihlerinde, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kongrenin temel amacı; öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmak olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’de öğretmen eğitimine yönelik bilgi, bilinç ve farkındalık seviyesinin yükselmesine ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

ITEAC 2019' a 140’ı bildirili olmak üzere 500’ün üzerinde akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı. Kongrede, başta öğretmen eğitiminde kalite güvencesi ve akreditasyon olmak üzere, öğretmen eğitiminin farklı konuları ele alındı. Kongreye, Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Sn. Barbara Brittingham ve Slovenya’dan Prof. Dr. Sn. Ivan Leban davetli konuşmacı olarak katıldı. Kongrede, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sn. Yüksel Kavak, EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Sn. Cemil Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve EFDEK Başkanı Prof. Dr. Sn. Mehmet Küçük, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Belgin Ayvaşık, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Selçuk Pehlivanoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Muzaffer Elmas ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sn. Ziya Selçuk konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi’nde düzenlenen ‘3’üncü Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’ne katıldı. Bakan Selçuk, “Öğretmen yetiştirmedeki kalite konusunun aslında bir üniversite, bakanlık, dernek meselesi olmadığı ve bir ülke meselesi olduğu idrak edip ortak bir yolculuğa hızla devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kongrede davetli konuşmacılar arasında akreditasyon konularında önemli çalışmalarda bulunmuş olan New England Yükseköğretim Komisyonu (NECHE) Başkanı Prof. Dr. Barbara Brittingham ile Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA) ve Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Kurumları Ağı’nın (CEENQA) Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan Prof. Dr. Ivan Leban da yer almıştır.

Ayrıntılı kongre programı için tıklayınız.

Kongre bildiri özetleri için tıklayınız.

Prof. Dr. Barbara Brittingham'ın sunumu için tıklayınız.

Prof. Dr. Ivan Leban'ın sunumu için tıklayınız.

Panel 1 Eğitim Fakültesi Dekanları: Akreditasyon Deneyimleri

 • Prof. Dr. Firdevs KARAHAN'ın sunumu için tıklayınız. (Sakarya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayhan YILMAZ' ın sunumu için tıklayınız. (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Çoşkun BAYRAK' ın sunumu için tıklayınız. (Anadolu Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Çetin SEMERCİ'nin sunumu için tıklayınız. (Bartın Üniversitesi)

Panel 2 Ekip Başkanları ve Değerlendiriciler: Akreditasyon Deneyimleri

 • Prof.Dr. Süleyman DOĞAN'ın sunumu için tıklayınız. (Ege Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Süleyman S. SEFEROĞLU'nun sunumu için tıklayınız. (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hayati AKYOL'un sunumu için tıklayınız. (Gazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Canay DEMİRHAN-İŞCAN'ın sunumu için tıklayınız. (Ankara Üniversitesi)

Panel 3 Akreditasyon Kuruluşları : Deneyimler

 • Prof. Dr. İskender SAYEK'in sunumu için tıklayınız. (TEPDAD, Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. A. Bülent ÖZGÜLER' in sunumu için tıklayınız. (MÜDEK, Bilkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU'nun sunumu için tıklayınız. (SABAK, Ankara Üniversitesi)