EPDAD - Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}
EPDAD - Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Bilgilendirme  ve Paylaşım Toplantısı
EPDAD - Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı
28 Mart 2021 Pazar

EPDAD 27 Mart 2021 tarihinde yürütmekte olduğu öğretmenlik eğitim programlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vermek ve kalite güvencesiyle ilgili sorunları çözmek üzere Başkan Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK moderatörlüğünde  geniş katılımlı bir EPDAD-EFAK İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yaklaşık 60 dekan/dekan vekili katıldı. Toplantıda EPDAD tarafından yenilenen programlar, kısa erimli orta düzeyli çalışmalar; EFDEK'in etkin olmasının sebebi ve sonuçları tartışıldı. Katılımcılar eğitim toplantısının son derece verimli olduğunu bildirdi.