EPDAD Akreditasyon Standartları Güncelleme Çalışması

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

EPDAD Akreditasyon Standartları Güncelleme Çalışması
EPDAD Akreditasyon Standartları Güncelleme Çalışması
09 Mart 2021 Salı

Değerli Takım Başkanlarımız,

“Görüşleriniz yeni nesillerin öğretmenlerine şekil verecek. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşınız.”

Bildiğiniz gibi kısa adı EPDAD olan Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği; Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) aldığı yetkiyle ülkemizde ve KKTC’de akreditasyon faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetin geçerlik ve güvenirliği için mevcut sistemin sürekli olarak iç ve dış değerlendirmeye tabi tutulması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen eğitimi lisans programları standartlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar; EPDAD’ın sürdürmekte olduğu sürekli gelişim çalışmaları arasında son derece önemli bir yere sahiptir. Standart Geliştirme Komisyonu ve Ölçme – Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülen bu çalışmalara 100’ün üzerinde bilim insanı katkıda bulunmuştur. Yenilenen standartların Sürüm 1.1 olarak 2021-2022 değerlendirme döneminde uygulanması öngörülmüştür. Standart geliştirme sürecinin doğasına uygun olarak, yenilenen standartların siz değerli paydaşlarımızın görüşlerine sunulması, gelecek geri bildirimler ışığında Standart Geliştirme Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilip Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Kuruluna (EFAK) sunulması gerekmektedir.

Bu itibarla aşağıdaki linki tıklayarak erişeceğiniz EPDAD Öğretmen Eğitimi Standartları (Sürüm 1.1) Taslağını incelemeniz, görüşlerinizi aynı form üzerinde belirterek EPDAD Genel Sekreterliğine ulaştırmanız büyük önem taşımaktadır. Gereğini bilgilerinize saygıyla arz/rica ederim.

 

Prof. Dr. Cemil Öztürk
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Görüş bildirmek için şu işlemleri yapınız:

1) https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/iBSXkFXkUG5xjsN linkini tıklayarak yenilenmiş EPDAD Öğretmenlik Eğitimi Lisans Programları (Sürüm 1.1) Değerlendirme Formunu indiriniz.

2) Formu inceleyip görüşlerinizi dijital form üzerinde belirtiniz.

3) Doldurma işleminiz bittikten sonra dosyayı kaydediniz.

4) Dosyayı epdad@epdad.org adresine gönderiniz.