Değerlendirici Başvurusu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

Değerlendirici Başvurusu
Değerlendirici Başvurusu
30 Nisan 2019 Salı

Değerlendirici Başvuruları ve Değerlendiricilerin Seçimi
EPDAD değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacakların daha önceden bir eğitimden geçmeleri gerekir. EPDAD, program değerlendirici adaylarını EPDAD politikaları ile EFAK’ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, değerlendirici becerisi ve davranışı geliştirme, değerlendirmeler arası tutarlılık sağlama ve değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirmek amacıyla Değerlendirici Eğitim Çalıştayları düzenler.

Yeni değerlendirici ihtiyacı, her değerlendirme döneminde kuruluşlarca yapılan niyet beyanları ve bir sonraki değerlendirme dönemine ait değerlendirme başvurusu tahminleri göz önünde tutularak belirlenir.

 

Yeni EPDAD program değerlendirici adayları belirlenirken,

  1. Çeşitli disiplinler için o dönem belirlenmiş olan değerlendirici ihtiyacı ve
  2. EPDAD Çalışma Yönetmeliği’ndeki program değerlendirici adayları ve değerlendirici havuzunun yapısı için öngörülen beklentiler göz önünde bulundurulur.

 

Program Değerlendircileri

  • Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce EPDAD tarafından verilen bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, bir ziyaret takımında eş-değerlendirici ya da gözlemci olarak yer almış olması da kuvvetle önerilir.
  • Akademik üyelerin yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış öğretmen yetiştirme programlarında kalite geliştirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları beklenir.
  • Akademik üyeler dışındaki üyelerin öğretmen eğitimi alanında ihtisas sahibi ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları gerekir.
  • Program değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken, akademik unvan, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer özellikler de dikkate alınır.

 

Öğrenci Değerlendiriciler

  • Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının seçildikleri tarihte bir öğretmen yetiştirme lisans ya da lisansüstü programına kayıtlı olması gereklidir.
  • Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının disiplin cezası almamış olması gereklidir.
  • Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının EPDAD öğrenci değerlendirici eğitimine katılarak göreve hazırlanmaları gerekir.

 

Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu için tıklayınız.
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu için tıklayınız.