CEENQA üyesi akreditasyon kuruluşu olan EPDAD ile Macaristan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu arasında 21.03.2021 tarihinde kalite güvencesi ve akreditasyon alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}