CEENQA 2023 Genel Kurulu ve Çalıştayı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

CEENQA 2023 Genel Kurulu ve Çalıştayı
CEENQA 2023 Genel Kurulu ve Çalıştayı
07 Haziran 2023 Çarşamba

CEENQA 2023 GENEL KURULU VE ÇALIŞTAYI
Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşları Birliği’nin (CEENQA) 2023 Yılı Genel Kurulu ve Workshop’u 2-3 Haziran tarihlerinde Astana’da yapıldı. Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Değerlendirme Kuruluşu (IAAR)’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Avrupa Yükseköğretim Alanında bulunan ülkelerin kalite ajanslarının başkanları ve temsilcileri katıldı. Genel Kurula kuruluşumuzu temsilen Yönerim Kurulu başkanımız Prof. Dr. Cemil Öztürk; başkan yardımcımız ve aynı zamanda CEENQA Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Dinçay Köksal katıldı.
 

“QA Ajanslarında İnsan ve Kültür” başlıklı çalıştayda, stratejik düzeyde genel sorulardan, personelin nasıl destekleneceğine ve üretken ve davetkar bir çalışma ortamı oluşturmaya ilişkin belirli doğru uygulamalara kadar İK yönetimi ve personel gelişimi ile ilgili çeşitli konular ele alınmıştır. Çalıştay, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek’in Kazakistan’daki mevcut fırsatları ve yükseköğretimin uluslararasılaşma çabalarını anlattığı bilgilendirici konuşmasıyla açılmıştır. Çalıştayda INQAAHE Geçen Dönem Başkanı, EQAR Genel Müdür Yardımcısı ve CEENQA derneğinin iki üyesi tarafından yapılan sunumlar yer almıştır. Özel bir panel tartışmasında dijitalleşmenin İK yönetimi üzerindeki sonuçları ve akreditasyon ajanslarının bu gelişmelere nasıl tepki verebileceği konuşulmuştur.

 

3 Haziran’da yıllık Genel Kurul için bir araya gelinmiş ve Simona Lache (ARACIS, Romanya) ve Benjamin Muhamedbegović (HEA, Bosna Hersek) ikinci dönem, Ulkar Sattarova (TKTA, Azerbaycan) ve Diane Freiberger (FIBAA, Almanya) yeni dönemde Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Vesna Dodiković-Jurković CEENQA’nın yeni Başkan Yardımcısı seçilmiştir. STAR, Türkiye (tam üye), IKCA, Kazakistan (tam üye) ve HEC Kuzey Suriye (gözlemci) yeni üyeler olarak CEENQA’ya katılmıştır.