CEENQA 2021 Olağan Genel Kurulu ve Çalıştayı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

CEENQA 2021 Olağan Genel Kurulu ve Çalıştayı
CEENQA 2021 Olağan Genel Kurulu ve Çalıştayı
27 Ekim 2021 Çarşamba

CEENQA 2021 Olağan Genel Kurulu ve Çalıştayı 13 Ekim 2021 Tarihte çevrimiçi olarak yapıldı. 2020 yılındaki genel kurulda toplantının EPDAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle bu toplantı da çevrimiçi olarak yapıldı. Genel Kurula EPDAD Genel Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, EFAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay ve Prof. Dr. Dinçay Köksal katıldı.

Genel Kurul ve Çalıştay 13 Ekim 2021 tarihinde sabah oturumda “Çevrimiçi Değerlendirmeler ve Dış Kalite Güvencesi” (Online Evaluations and External Quality Assurance) temalı çalıştay ile başladı. Kalite ajanslarının sunumlarından sonra CEENQA Başkanı Franci Demşar tarafından bir hoş geldiniz konuşması yapıldı. Oylama sistemi konusunda üyeler bilgilendirildi. Katılan ajansların üyelerinin yoklamasından sonra gündem oylandı. Başkan ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verildi (Erasmus+ projeleri, Personel değişimi vs.). Ajansların 2021 yılında İki ayda bir düzenlenen toplantılara katkılarının yanı sıra CEENQA Bültenine yapılan katkıları ele alındı. Bu süreçlerde EPDAD etkin rol aldı. CEENQA’ya tam üyelik için başvuran iki derneğin kendilerini tanıtmasından sonra yapılan oylamada Azerbaycan Cumhuriyetinden TKTA tam üyeliğe oy birliği ile kabul edildi Türkiye’den Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon ve Değerlendirme Programı da Gözlemci Üye olarak kabul edildi. 

Yönetim Kurulu üyelikleri ile ilgili oylamalardan sonra 2022 yılında yapılacak CEENQA Genel Kurul ve Çalıştayının EPDAD ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar alındı.