EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı – X

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı – X
EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı – X
06 Aralık 2022 Salı
EPDAD'ın öğretim elemanlarına yönelik değerlendirici eğitimlerinin 10.'su 25 Kasım - 1 Aralık 2022 tarihlerinde asenkron, 4 Aralık'ta senkron olmak üzere gerçekleştirildi.
EPDAD, öğretim elemanlarına yönelik 10. değerlendirici eğitimini başarıyla gerçekleştirdi. Eğitim sonrasında 51 öğretim elemanı katılım belgesi almaya hak kazandı. İki aşamadan oluşan eğitim, eğitim bilimleri alanının gerekliliklerine uygun ve örnek gösterilebilecek nitelikleri sahip bir biçimde EPDAD Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. İlk aşamada değerlendirici adayları EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden asenkron eğitim almıştır. Bu aşamada açık ve uzaktan öğrenme yaklaşımı temel alınarak akreditasyon ve değerlendirme süreci ile ilgili temel bilgi, kavram ve becerilerin öğrenilmesi hedeflenmiştir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar ikinci aşama olan aktif öğrenme temelli senkron çalıştaya davet edilmiştir  Bu aşamada genel toplantının ardından katılımcılar gruplara ayrılarak uzmanlar eşliğinde örnek öz değerlendirme raporlarını incelenmiş, saha ziyareti sürecini planlama ve raporlamanın nasıl yapılacağını öğrenmişlerdir. Her iki aşamaya katılan katılımcılar değerlendirici adayı olmaya hak kazanmıştır. Katılımcılar saha ziyareti görevi aldıktan sonra “değerlendirici” unvanını almaya hak kazanacaklardır.