2022-2023 Güz Dönemi Ziyaretleri Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

2022-2023 Güz Dönemi Ziyaretleri Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Güz Dönemi Ziyaretleri Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
10 Kasım 2022 Perşembe
05.11.2022 tarihinde güz dönemi kurum ziyaretlerinde görev alacak değerlendiricilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen toplantıda EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, EFAK Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, ABYS sorumluları Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu ve Uzm. Şafak Oğuz; EPDAD saha ziyaretlerinde değerlendiricilik görevi, değerlendirme sürecinde yürütülecek çalışmalar, yaşanan sorunlar ve Akreditasyon Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ile ilgili değerlendiricilere bilgilendirmede bulundular ve soruları yanıtladılar.