Covid-19 Pandemisi Sürecinde EPDAD Çalışmaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Duyurular

Covid-19 Pandemisi Sürecinde EPDAD Çalışmaları
08 Mayıs 2020 Cuma

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE EPDAD ÇALIŞMALARI

Değerli paydaşlarımız!

Covid-19 pandemisi sebebiyle insanlık tarihinin en önemli krizlerinden birini yaşanmaktadır. Bu kriz hayatın her alanını olduğu gibi yükseköğretim sistemimizi  de derinden etkilemiştir. Alınan tedbirler kapsamında tüm kurumlarda yüzyüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde tüm programların uzaktan eğitim ile sürdürüleceğini duyurmuştur. EPDAD, bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak krizin doğurduğu yeni duruma uyum sağlamak ve böylece iç ve dış paydaşlarımızın bu süreci mümkün olan iyi şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

  1. 2019-2020 değerlendirme döneminde başvuran programlar ile ilgili süreçler tamamlanacaktır. Bu durumda olan program yürüten fakülte sayısı 24’tür. Sözü edilen fakültelerin 20’sinde saha ziyaretleri tamamlanmış olup halen rapor tutarlılık çalışmaları yapılmaktadır. Covid-19 pandemisi dolayısıyla dört (4) fakültede saha ziyareti gerçekleştirilememiştir. Bunların saha ziyaretleri ile ilgili yöntem ve takvim; YÖK ve YÖKAK tarafından alınacak kararlar çerçevesinde söz konusu kurumlar ile iş birliği içinde belirlenecektir.
  2. Ara değerlendirme sürecinde olan lisans programlarının akreditasyon süresi hak kaybı oluşmaması için 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmıştır.
  3. 2020-2021 değerlendirme döneminde başvuran programların akreditasyon süreci devam etmektedir. Bu programların değerlendirme ve akreditasyon sürecinde kullanılacak takvim ve yöntem de üst kurumlarımızın alacağı ilke kararları doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte belirlenecektir.

Değerli paydaşlarımız! Covid-19 pandemisi dolayısıyla tüm yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesi üzerine Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun öncülüğünde EPDAD’ın da aralarında bulunduğu ulusal kalite kuruluşları uzaktan eğitim akreditasyonu ile ilgili çalışmalara başlamıştır. EPDAD bu çalışmaları yürütmek üzere Uzaktan Eğitim Akreditasyonu Araştırma ve Geliştirme Komisyonu kurmuştur. Gerek bu komisyon tarafından yürütülecek faaliyetler gerekse akreditasyon süreci ile ilgili gelişmeler tarafınıza bildirecektir.

Bu sürecin kısa sürede ve en az zararla sona ermesini ümit eder, tüm paydaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.

EPDAD