6. Olağan Genel Kurul Toplantısı İkinci Çağrı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Duyurular

6. Olağan Genel Kurul Toplantısı İkinci Çağrı
14 Mayıs 2022 Cumartesi

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 14:30’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.
EPDAD'ın 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tekrar Toplantısı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 14:30’da  Merdivenköy Mah. Karaman Sok. No: 2 K: 2/5 Kadıköy / İstanbul 34732 adresinde yapılacaktır.
Üyelerimizin gündemi aşağıda verilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımını önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.

EPDAD Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM
• Açılış
• Divan Heyetinin Seçimi
• Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Görüşülmesi
• Denetim Raporunun Okunması ve Yönetimin İbrası
• Yönetim ve Denetim Kurulları ile Diğer Organlara Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi
• Tüzük ve Diğer Mevzuat Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Kabulü
• Disiplin Yönergesinin Görüşülmesi ve Kabulü
• Öneri ve Dilekler
• Kapanış