ITEAC

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ITEAC

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
ITEAC
25 Haziran 2019 Salı

International Teacher and Accreditation Congress [ITEAC] | Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi [UÖEAK] EPDAD’ın yıllık kongresidir. Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında ITEAC, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

Aşağıda 2020 yılına kadar yapılan ITEAC’lar listelenmektedir:

  • ITEAC | 2020, Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kalite Güvencesi ve Süreklilik, 19 - 20 Aralık, Çevrim İçi, Zoom Video Konferans.

>> Kongre Programı                            >> Bildiri Kitabı (Özet)

              >> Kongre Afişi                                    >> Fotoğraflar

  • ITEAC | 2019, 30 Kasım - 1 Aralık, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile, Ankara - Türkiye.

>> Kongre Programı                            >> Bildiri Kitabı (Tam Metin)

>> Kongre Afişi                                    >> Fotoğraflar

  • ITEAC | 2018, 19-21 Mayıs, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi & Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

>> Kongre Programı                            >> Bildiri Kitabı (Tam Metin)

>> Kongre Afişi                                    >> Fotoğraflar

  • ITEAC | 2017, 19-21 Mayıs, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi & Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile, İstanbul – Türkiye.

>> Kongre Programı                            >> Bildiri Kitabı (Tam Metin)

>> Kongre Afişi                                    >> Fotoğraflar