YÖKAK’ dan İzleme Saha Ziyareti

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}
YÖKAK’ dan İzleme Saha Ziyareti
YÖKAK’ dan İzleme Saha Ziyareti
07 Ocak 2020 Salı
YÖKAK Türkiye'de faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşlarının gelişimine hız ve derinlik kazandıracak yeni bir ilke imza attı. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz uyarınca her kuruluş için bir izleme yetkilisi atamıştı. İzleme Yetkililerinin görevi, kuruluşun tescil belgesi almak/yenilemek üzere sunduğu raporda beyan edilen bilgilerin doğru ve yeterli olup olmadığını saptamak, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tespit etmektir. Bu amaçla görevlendirilen YÖKAK üyesi Prof. Dr. Sina ERCAN 6 Ocak 2020 tarihinde saha ziyaretini gerçekleştirdi. 
 
EPDAD Yönetim Kurulu, Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) üyeleri, değerlendiriciler ve ofis çalışanları temsilcileri olmak üzere toplam 11 kişinin katıldığı toplantı kapsamında ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk bir sunum yaptı ve aşağıdaki konularda bilgi verdi:
 
1)Akreditasyon faaliyetleri
2)Değerlendirici eğitimleri
3)Bilgilendirme çalışmaları
4)Uluslararası faaliyetler
5)İyileştirme ve güncelleme çalışmaları
6)Gelecek yıl planlaması
 
Prof. Dr. Sina ERCAN daha sonra katılımcılarla verimli bir çalışma toplantısı yaptı ve ofisi, arşivi inceledi. Akreditasyon İzleme Saha Ziyareti Prof. Dr. Sina Ercan'ın kısa bir değerlendirme ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi. EPDAD adına ziyarette hazır bulunanlar toplantı sonrasında yaptıkları durum değerlendirmesinde, izleme çalışmalarının kendileri için bir dış değerlendirme işlevini gördüğünü, güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini saptamalarını kolaylaştırdığını belirttiler.