Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

{spot}
Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı
Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı
30 Eylül 2019 Pazartesi
21 Eylül 2019 Ankara

EPDAD kalite güvencesi kavramının kuramsal temeline uygun olarak sürekli gelişim sürecinde bulunmaktadır. Kısaca PUKÖ Döngüsü olarak adlandırdığımız kalite çemberinin aşamalarını izleyerek yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda EPDAD takım başkanları arasında tüm değerlendirme ve akreditasyon süreçleriyle ilgili ortak bilgi çerçevesi oluşturulması, tutum ve eylem birliğinin sağlanması için 21 Eylül 2019 tarihinde Ankara Hotel Midi’de Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı düzenlemiştir.

Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı altı oturumda gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün açılış konuşması ile başlayan çalıştayda; Prof. Dr. Yüksel Kavak, Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ve Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın moderatörlüğünde EPDAD program değerlendirme kurum/program ziyaretlerinde görev alan takım başkanlarıyla deneyim paylaşımı yapılmıştır. Son oturumda ise Prof. Yüksel Kavak’ın moderatörlüğünde EPDAD Takım Başkanları Program Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Uygulama Kılavuzu taslağı hazırlanmıştır.